8 ที่เที่ยวบางแสน ที่เที่ยวศรีราชา 2022

1. สะพานชลมารควิถี

ที่อยู่ : ถนนเลียบชายทะเล ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 08.00 – 20.00 น.


2. สะพานปลาอ่างศิลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


3. หาดบางแสน

ที่อยู่ : หาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง


4. หาดวอนนภา

ที่อยู่ : หาดวอนนภา ถนนบางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


5. วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ที่อยู่ : วัดแสนสุขสุทธิวราราม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 06.00 – 18.00 น.
เบอร์โทร : 038-193-500-2


6. ตลาดหนองมน

ที่อยู่ : 166 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 05.00 – 20.00 น.

เบอร์โทร : 083-262-4156

เฟซบุ๊ก : facebook.com/ตลาดหนองมน ชลบุรี


7. จุดชมวิวเขาสามมุข

ที่อยู่ : บ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


8. แกรนด์แคนยอนคีรี

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน

Back to top button